Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Useljeničke vize
 

Američka Ambasada u Sarajevu obavještava podnosioce zahtjeva za useljeničke vize da je počela sa izdavanjem useljeničkih viza za državljane Bosne i Hercegovine.  Podnosioci zahtjeva iz Bosne i Hercegovine, čiji se zahtjevi trenutno obrađuju u Američkoj Ambasadi u Zagrebu, mogu nastaviti proces dobivanja useljeničke vize u Sarajevu. 

Podnosioci zahtjeva koji žele nastaviti proces dobivanja useljeničke vize u Sarajevu, trebaju poslati pismeni zahtjev Uredu za useljeničke vize Američke Ambasade u Sarajevu na sljedecu e-mail adresu:  IVConsularsarajevo@state.gov

Za detaljnije informacije u vezi procesa dobivanja useljeničkih viza, viza dobivenih na lutriji i viza za vjerenike/ce, molimo da kontaktirate Američku Ambasadu u Sarajevu.  Dodatne informacije takođe možete naći na  našoj web stranici.  

Zahtjev za useljenje najbližeg srodnika

Od 15.avgusta 2011. godine državljani Sjedinjenih Američkih Država koji imaju stalno prebivalište izvan Sjedinjenih Američkih Država više neće moći da podnose zahtjeve za useljenje svojih najbližih srodnika u Ambasadama Sjedinjenjih država u svijetu, osim u zemljama u kojima se nalazi ured Useljeničke službe Sjedinjenih država.  Podnosioci zahtjeva za useljenje koji žive u zemljama u kojima ne postoji ured Useljeničke službe, od 15. avgusta 2011. godine će morati podnositi zahtjeve I-130 poštom direktno u ured USCIS Chicago lockbox.  Više informacija može se naći na engleskoj verziji ambasadine internet stranice.