Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Lutrija za useljeničke vize

Lutrija za useljeničke vize 2017

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuje da prijava za Lutriju za useljeničke vize 2017popularno nazvanu “Lutrija za zelenu kartu”, počinje 1. oktobra 2015. u 18:00 po lokalnom vremenu. Kranji rok za prijavu je 3. novembar 2015. u 17:00 po lokalnom vremenu, ali se savjetuje zainteresovanim podnosiocima prijava da svoju prijavu završe prije krajnjeg roka.  Prijava za Lutriju za useljeničke vize 2017mora biti popunjena elektronski. Prijave popunjene na papiru neće biti prihvaćene.

Podnosioci prijave mogu pristupiti elektronskom formularu  za prijavu. Detaljna uputstva za prijavu na lutriju za useljeničke vize 2017

U programu Lutrije 2017 50.000 stalnih useljeničkih viza će biti dostupno podnosiocima prijava nasumično izabranim od ukupnog broja učesnika Lutrije. Ove vize će biti dostupne osobama koje ispunjavaju stroge uslove za učestvovanje i dolaze iz zemalja sa niskom stopom useljavanja u Sjedinjene Države. Osobe rođene u Bosni i Hercegovini mogu učestvovati u Lutriji. Registracija za Lutriju ne garantuje kvalificiranje za vizu i izdavanje vize.

Upozorenje o prevarama: Postoje mnoge lažne internet stranice koje se predstavljaju kao zvanične stranice Vlade Sjedinjenih Država a tiču se Lutrije za dobivanje useljeničkih viza. Neke kompanije koje se predstavljaju kao Vlada Sjedinjenih Država traže novac da bi za vas popunile formular za učestvovanje u Lutriji. Prijava putem elektronskog formulara je besplatna. State Deptartment neće obavještavati dobitnike lutrije u pismenom obliku, nego će umjesto toga na potvrdi o učešću u Lutriji, navesti uputstva o tome kako da se pređe na naredni korak u procesu. Nijedna organizacija ni kompanija nije dobila dozvolu od State Departmenta da obavještava učesnike Lutrije o tome da su dobitnici.

Jedina službena stranica Lutrije je Internet stranica Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih američkih država.

United States Embassy Sarajevo
Consular Section
1 Robert C. Frasure Street
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
E-mail: mailto:sarajevovisas@state.gov
Web: US Embassy Sarajevo