Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vize za SAD
 
Nova procedura podnošenja zahtjeva za neuseljeničku vizu.

Nova procedura podnošenja zahtjeva za neuseljeničku vizu

Neuseljeničke Vize

VAŽNO OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA NEUSELJENIČKE VIZE
 
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu objavljuje bitne promjene u načinu zakazivanja termina za razgovor za vize, plaćanje i načine dostavljanja pasoša sa vizama počevši od 27. decembra 2012. godine.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država prelazi na novi način zakazivanja termina za razgovor za neuseljeničke vize. Počevši od 27. decembra 2012. godine, podnosioci zahtjeva za vize će zakazivati termine za razgovor online ili preko našeg novog pozivnog centra. Više informacija na stranici Kako podnijeti zahtjev za vizu. Podnosioci zahtjeva neće moći zakazati razgovor za vizu na ovaj novi način prije 27. decembra 2012. godine.

Ova promjena neće uticati na osobe koje su već u procesu zakazivanja termina. Da bismo osigurali da dobijete usluge vezane za vize koje ste već platili, molimo vas da pročitate upute navedene dole u vezi sa rasporedom zakazivanja termina u prelaznom periodu. 

PODNOSIOCI MOLBE ZA VIZE KOJI SU ZAKAZALI TERMIN ZA RAZGOVOR PRIJE 26. DECEMBRA 2012. GODINE A NISU PLATILI TAKSU ZA VIZU.

  • Platite taksu za vizu u bilo kojoj poslovnici Raiffaisen banke prije 26. decembra 2012. godine Ponesite uplatnicu sa sobom na razgovor.
  • Nakon 26. decembra, taksu ćete moći platiti u Američkoj ambasadi.

PODNOSIOCI ZAHTJEVA ZA VIZE KOJI SU PLATILI TAKSU ZA VIZU PRIJE 26. DECEMBRA 2012. GODINE ALI NISU ZAKAZALI TERMIN ZA RAZGOVOR ZA VIZU:

Napomena: Morate ponijeti potvrdu o uplaćenoj taksi u Raiffeisen banci sa sobom na razgovor za vizu.

Uplaćena taksa za vizu vrijedi godinu dana od trenutka plaćanja. 
Ako kupite PIN, možete ga koristiti do 26. decembra 2012. godine da biste zakazali svoj razgovor za vizu. Ako ne budete koristili usluge pozivnog centra prije tog datuma, vaš pin neće biti važeći.  Međutim, moći ćete zakazati termin za razgovor počevši od 27. decembra 2012. bez dodatnog plaćanja koristeći naš novi sistem.

NAPOMENA: BEZ OBZIRA NA TO KADA ĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA VIZU, SVI PODNOSIOCI ZAHTJEVA MORAJU ISPUNITI FORMULAR DS-160 ONLINE.

Zahvaljujemo se na vašoj saradnji i razumijevanju tokom ovog prelaznog perioda. Nadamo se da će ova nova usluga biti od koristi svim podnosiocima zahtjeva za vizu.


Izjava o pružanju usluge korisnicima

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država pristupa obradi zahtjeva za vize strogo ali nepristrasno i pravično, s ciljem najdjelotvornije zaštite Sjedinjenih država.  I dalje je naše osnovno načelo i opredjeljenje otvorenost po kojoj su Sjedinjene države uvijek bile poznate.   Putovanje u Sjedinjene države je poželjno i dobrodošlo i mi ga potičemo.  U Ambasadi Sjedinjenih američkih država u Sarajevu, konzularni službenici i osoblje  su opredijeljeni da osiguraju pravičan i uljudan pristup svim podnositeljima zahtjeva za vize.  Vaš zahtjev za vizu će biti razmotren u skladu s američkim Zakonom o iseljenju.

Ambasada Sjedinjenih američkih država u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, koristi usluge Službe za informacije o vizama (SIV).  To je pozivni centar koji pruža aktuelne i tačne informacije o proceduri za podnošenje zahtjeva za neuseljeničku vizu i zakazuje termin za razgovor.  Ova usluga zasniva se na sličnim modelima koji se primjenjuju u više od 34 države širom Evrope, Latinske Amerike, Afrike i Azije.  Svi podnositelji zahtjeva za vizu moraju koristiti usluge  pozivnog centra za dobivanje informacija o vizama i na koji način mogu zakazati termin za razgovor.  Više nije moguće doći na razgovor bez prethodnog zakazivanja termina.


Useljeničke Vize

Američka Ambasada u Sarajevu obavještava podnosioce zahtjeva za useljeničke vize da je počela sa izdavanjem useljeničkih viza za državljane Bosne i Hercegovine. Za detaljnije informacije u vezi procesa dobivanja useljeničkih viza, viza dobivenih na lutriji i viza za vjerenike/ce, molimo da kontaktirate Američku Ambasadu u Sarajevu.  Dodatne informacije takođe možete naći na  našoj web stranici. 


Važne informacije o zakonskim pravima za podnosioce molbe za usljeničke vize i K1 i K3 vize

Svi podnosioci molbe za useljeničke vize i neuseljeničke vize K1 i K3 treba da pažljivo pročitaju brošuru Ministarstva domovinske sigurnosti - Službe za državljanstvo i useljavanje ("USCIS") – "Informacije o zakonskim pravima dostupnim useljenicima koji su žrtve nasilja u porodici u Sjedinjenim Državama i Činjenice o useljavanju sa vizama na osnovu braka".

USCIS brošura B/H/S verzija (PDF 150 kb)